بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران- اخبار کنفرانس
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پایگاه کنفرانس راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد کنفرانس، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. اطلاعات کنفرانس و نحوه ثبت نام و ارسال مقاله در پایگه قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf20.irancounseling.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب